Ανακοινοποίηση - Ανακοίνωση πινάκων οργανικών κενών-πλεονασμάτων για τη διαδικασία της άρσης υπεραριθμίας - Δηλώσεις επιθυμίας εκπαιδευτικών

Ανακοινοποίηση ως προς τους πίνακες οργανικών κενών-πλεονασμάτων για τη διαδικασία της άρσης υπεραριθμίας.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

PDF icon  Το διαβιβαστικό σε μορφή pdf.

word icon  Η δήλωση υπεραριθμίας σε μορφή doc.

Archive ZIP icon  Πίνακες υπεραριθμιών σε άτομα σε μορφή Zip.

Archive ZIP icon  Πίνακες υπεραριθμιών σε ώρες σε μορφή Zip.

 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
Image