• Αλατζόγλου Αθανάσιος

  Διευθυντής Δ.Δ.Ε Ημαθίας

  Πρόεδρος

 • Γεωργουδάκης Ιωάννης

  Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01, του 5ου ΓΕ.Λ. Βέροιας

  Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Βέροιας

  Αντιπρόεδρος

 • Προύσκα Μαρία

  Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ83, του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αλεξάνδρειας

  Διευθύντρια του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αλεξάνδρειας

   

 • Κακαγιάννης Θεόδωρος

  Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ88.03, του 1ου ΕΠΑ.Λ Βέροιας

  Αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δ.Ε.

   

 • Σαράντη Βαρβάρα

  Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, του 2ου Γυμνασίου Βέροιας

  Αιρετή εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δ.Ε.

   

 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
Image