Διακοπή της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών που χαρακτηρίστηκαν υπεράριθμοι με την πράξη 6/26-05-2023 του ΠΥΣΔΕ Ημαθίας 02 Ιουνίου 2023
Διαβίβαση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της 31 Μαΐου 2023
Προκήρυξη για αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην ανεξάρτητη αρχή Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων 31 Μαΐου 2023
Αλλαγή προθεσμίας υποβολής αιτήσεων -Προκήρυξη για τον καθορισμό διαδικασίας κατάταξης και επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των εκκλησιαστικών σχολείων του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136) 29 Μαΐου 2023
Προκήρυξη για τον καθορισμό διαδικασίας κατάταξης και επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των εκκλησιαστικών σχολείων του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136) 29 Μαΐου 2023
Ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεράριθμων εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Ημαθίας Πράξη 6/26.05.2023 26 Μαΐου 2023
Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης 26 Μαΐου 2023
Ανακοινοποίηση - Ανακοίνωση πινάκων οργανικών κενών-πλεονασμάτων για τη διαδικασία της άρσης υπεραριθμίας - Δηλώσεις επιθυμίας εκπαιδευτικών 23 Μαΐου 2023
Ανακοινοποίηση - Ανακοίνωση πινάκων οργανικών κενών-πλεονασμάτων για τη διαδικασία της άρσης υπεραριθμίας - Δηλώσεις επιθυμίας εκπαιδευτικών 18 Μαΐου 2023
Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης. 08 Μαΐου 2023
Τροποποίηση τοποθέτησης-διάθεσης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου 04 Μαΐου 2023
Τροποποίηση τοποθέτησης-διάθεσης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου 28 Απριλίου 2023
Τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε θέσεις Διευθυντών /Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας 18 Απριλίου 2023
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στο γραφείο νομικής υποστήριξης της ΠΔΕ Θεσσαλίας 18 Απριλίου 2023
Τοποθέτηση διευθυντών/ντριών στα Πρότυπα Σχολεία και στα Πειραματικά Σχολεία Κρήτης 13 Απριλίου 2023
Τοποθέτηση Διευθυντών/ντριών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας 13 Απριλίου 2023
Τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε θέσεις Διευθυντών/-ντριών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) της ΠΔΕ Θεσσαλίας 13 Απριλίου 2023
Τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε θέσεις Διευθυντών/ντριών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) Κεντρικής Μακεδονίας 13 Απριλίου 2023
Τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε θέσεις Διευθυντών/ντριών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) της Στερεάς Ελλάδας 13 Απριλίου 2023
Τοποθέτηση Διευθυντών Προτύπων ΕΠΑ.Λ. 13 Απριλίου 2023

Σελίδα 1 από 6

 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
Image