Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπ/κων κλάδου ΠΕ78 στο γραφείο νομιής υποστήριξης της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας&Β/θμιας Εκπ/σης Πελοποννήσου 29 Μαρτίου 2023
Πρόσκληση εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σης κλάδων ΠΕ78,ΠΕ80,ΠΕ81,ΠΕ82,ΠΕ83,ΠΕ84,ΤΕ02.02 για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Δ/νση Τεχνικών Υπ. Γεν. Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλ. Διακυβέρνησης της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ για το σχ. έτος 2023-24. 29 Μαρτίου 2023
Πρόσκληση εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2023-24. 29 Μαρτίου 2023
Υπουργικές αποφάσεις πρόσληψης 28 Μαρτίου 2023
Εγκύκλιοι αποσπάσεων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2023-2024 27 Μαρτίου 2023
Απόφαση Τοποθέτησης ΚΑΕ 27 Μαρτίου 2023
Διαβίβαση Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) 24 Μαρτίου 2023
Αναμορφωμένος Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136) –Πρόγραμμα συνεντεύξεων 17 Μαρτίου 2023
Ειδική πρόσκληση (2η) για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018) 17 Μαρτίου 2023
Νέα Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής 15 Μαρτίου 2023
Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Π.Ε και Δ.Ε για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην ΠΔΕ Νοτιου Αιγαίου για ΣΕΠ στο Κ.Υ.Τ. Κω, για το σχολικό έτος 2022-2023 14 Μαρτίου 2023
Αποσπάσεις στο Κέντρο ελληνικής γλώσσας 2023-2024 14 Μαρτίου 2023
Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Αιγαίου προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπ/σης Προσφύγων στο Κ.Υ.Τ. Κω, για το σχ. έτος 2022-23 13 Μαρτίου 2023
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντός εκπ/κων για απόσπαση στο εξωτερικό απο το σχ.έτος 2023-24 και απο το ημερ.έτος 2024 Νοτίου ημισφαιρίου 13 Μαρτίου 2023
Απόφαση τοποθέτησης - διάθεσης εκπαιδευτικών σε Σ.Κ.Α.Ε. της Δ.Δ.Ε. Ημαθίας 10 Μαρτίου 2023
Προσωρινός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων διευθυντών εκκλησιαστικών σχολείων 08 Μαρτίου 2023
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για υποβολή δικαιολογητικών στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού 08 Μαρτίου 2023
ΦΕΚ διόρθωσης λάθους στην αριθ.149720/ Δ6/2-12-2022 ΥΑ 08 Μαρτίου 2023
Ανάρτηση αναμορφωμένου αξιολογικού πίνακα κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων- Πρόσκληση υποψηφίων Διευθυντών/ντριών σε συνέντευξη 08 Μαρτίου 2023
Έντυπο αμοιβαίων μεταθέσεων έτους 2023 06 Μαρτίου 2023

Σελίδα 3 από 6

 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
Image