Δελτίο τύπου προς υποψήφιους διευθυντές σχολικών μονάδων 12 Απριλίου 2023
Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Εκκλησιαστικών Σχολείων του ν. 4823/2021 (Α ́ 136) 12 Απριλίου 2023
Ανακοινοποίηση - Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2023. 12 Απριλίου 2023
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στο γραφείο νομικής υποστήριξης της ΠΔΕ N.Αιγαίου 11 Απριλίου 2023
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στο γραφείο νομικής υποστήριξης της ΠΔΕ Ηπείρου 11 Απριλίου 2023
Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Εκκλησιαστικών Σχολείων του ν. 4823/2021 (Α΄ 136) 10 Απριλίου 2023
Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης τοποθέτησης με σειρά προτίμησης σχολικών μονάδων και Ε.Κ. Ημαθίας, από τους/τις εγγεγραμμένους/ες στον τελικό αξιολογικό κυρωμένο πίνακα Δ.Ε. Ημαθίας . 07 Απριλίου 2023
Κύρωση τελικού πίνακα επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας 07 Απριλίου 2023
Ανακοίνωση πίνακα οργ. κενών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. της Δ.Δ.Ε. Ημαθίας – Δήλωση Προτίμησης σχ. μονάδων των μελών Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π., που έχουν αιτηθεί Βελτίωση ή Οριστική τοποθέτηση με την αρ.πρωτ.126423/Ε4/14.10.2022 εγκ. μεταθέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. σχ. έτους 2023-24 07 Απριλίου 2023
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή συντονιστών Π.Δ.Ε. για τη μαθητεία και υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για την μαθητεία 07 Απριλίου 2023
Κύρωση τελικών πινάκων επιλογής Διευθυντών/ντριών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων 07 Απριλίου 2023
Ενημέρωση σχετικά με τις εγκυκλίους αποσπάσεων Μελών Ε.Ε.Π.- Ε.Β.Π. για το διδακτικό/σχολικό έτος 2023-2024 05 Απριλίου 2023
Διαβίβαση Ανακοινώσεων-Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ σε θέσεις επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) 05 Απριλίου 2023
Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2023-24. 03 Απριλίου 2023
Ορθή επανάληψη - Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2023-24. 03 Απριλίου 2023
Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σε δομές Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2023-2024. 03 Απριλίου 2023
Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 29 Μαρτίου 2023
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. στη Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση και εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπ/σης στη Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. για το σχ. έτος 2023-24 29 Μαρτίου 2023
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., για το σχολικό έτος 2023-2024 29 Μαρτίου 2023
Τροποποίηση τοποθέτησης-διάθεσης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου 29 Μαρτίου 2023

Σελίδα 2 από 6

 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
Image