Διαβίβαση Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) 24 Μαρτίου 2023
Αναμορφωμένος Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136) –Πρόγραμμα συνεντεύξεων 17 Μαρτίου 2023
Ειδική πρόσκληση (2η) για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018) 17 Μαρτίου 2023
Νέα Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής 15 Μαρτίου 2023
Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Π.Ε και Δ.Ε για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην ΠΔΕ Νοτιου Αιγαίου για ΣΕΠ στο Κ.Υ.Τ. Κω, για το σχολικό έτος 2022-2023 14 Μαρτίου 2023
Αποσπάσεις στο Κέντρο ελληνικής γλώσσας 2023-2024 14 Μαρτίου 2023
Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Αιγαίου προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπ/σης Προσφύγων στο Κ.Υ.Τ. Κω, για το σχ. έτος 2022-23 13 Μαρτίου 2023
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντός εκπ/κων για απόσπαση στο εξωτερικό απο το σχ.έτος 2023-24 και απο το ημερ.έτος 2024 Νοτίου ημισφαιρίου 13 Μαρτίου 2023
Τροποποίηση τοποθέτησης-διάθεσης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου 10 Μαρτίου 2023
Απόφαση τοποθέτησης - διάθεσης εκπαιδευτικών σε Σ.Κ.Α.Ε. της Δ.Δ.Ε. Ημαθίας 10 Μαρτίου 2023
Προσωρινός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων διευθυντών εκκλησιαστικών σχολείων 08 Μαρτίου 2023
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για υποβολή δικαιολογητικών στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού 08 Μαρτίου 2023
ΦΕΚ διόρθωσης λάθους στην αριθ.149720/ Δ6/2-12-2022 ΥΑ 08 Μαρτίου 2023
Ανάρτηση αναμορφωμένου αξιολογικού πίνακα κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων- Πρόσκληση υποψηφίων Διευθυντών/ντριών σε συνέντευξη 08 Μαρτίου 2023
Έντυπο αμοιβαίων μεταθέσεων έτους 2023 06 Μαρτίου 2023
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία 03 Μαρτίου 2023
Απόφαση τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε Σ.Κ.Α.Ε. της Δ.Δ.Ε. Ημαθίας 02 Μαρτίου 2023
Προσλήψεις αναπληρωτών 28 Φεβρουαρίου 2023
Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας στο πλαίσιο της Πράξης: «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία, σχολικό έτος 2022- 2023 24 Φεβρουαρίου 2023
Τροποποίηση απόφασης τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτή εκπαιδευτικού σε Σχολικές Μονάδες της Δ.Δ.Ε Ημαθίας 24 Φεβρουαρίου 2023

Σελίδα 1 από 3

 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
Image