Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού πολυήμερης εκδρομής ΕΠΑΛ Αλεξάνδρειας 09 Μαρτίου 2023
Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού πολυήμερης εκδρομής ΕΠΑΛ Βέροιας 09 Μαρτίου 2023
Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή υποψηφίων στις σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2023-2024. 08 Μαρτίου 2023
Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, από το σχολικό έτος 2023-2024 και εφεξής 07 Μαρτίου 2023
Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού μονοήμερων εκδρομών 3ου Γυμνασίου Βέροιας 07 Μαρτίου 2023
Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού μονοήμερης εκδρομής 2ου Γυμνασίου Βέροιας 07 Μαρτίου 2023
Διευκρινιστικές οδηγίες ως προς το Κεφ. Γ της με α.π.Φ.251/ 2843 /Α5/12-1-2023 εγκυκλίου της Δ/νσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων 06 Μαρτίου 2023
Ανακοινοποίηση - Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού μονοήμερης εκδρομής Γυμνασίου Μελίκης 06 Μαρτίου 2023
Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού πολυήμερης εκδρομής ΕΠΑΛ Βέροιας 03 Μαρτίου 2023
Εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας Μαϊου 2023 02 Μαρτίου 2023
Πρόγραμμα και εξεταστικά κέντρα διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2023 01 Μαρτίου 2023
Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού μονοήμερης εκδρομής Εσπερινού ΓΕΛ Βέροιας 28 Φεβρουαρίου 2023
Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού πολυήμερης εκδρομής 3ου Γυμνασίου Βέροιας 28 Φεβρουαρίου 2023
Επαναπροκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού πολυήμερης εκδρομής 4ου Γυμνασίου Βέροιας 28 Φεβρουαρίου 2023
Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού πολυήμερης εκδρομής 5ου Γυμνασίου Βέροιας 24 Φεβρουαρίου 2023
Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού πολυήμερης εκδρομής Γυμνασίου Καβασίλων 22 Φεβρουαρίου 2023
Ενημέρωση υποψηφίων σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για τις Στρατιωτικές Σχολές ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 21 Φεβρουαρίου 2023
Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού πολυήμερης εκδρομής ΓΕΛ Μακροχωρίου 21 Φεβρουαρίου 2023
Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού πολυήμερης εκδρομής 5ου Γυμνασίου Βέροιας 21 Φεβρουαρίου 2023
Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού πολυήμερης εκδρομής 1ου ΕΠΑΛ Βέροιας 21 Φεβρουαρίου 2023

Σελίδα 3 από 5

 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
Image