Τριτη, 28 Αυγουστου 2018 10:39

Αναπληρωματικά Μέλη Π.Υ.Σ.Δ.Ε

 

Σουμελίδου Μαρία

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ16.01 του 6ου Γυμνασίου Βέροιας.
Προϊσταμένη του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ.Δ.Ε. Ημαθίας

Προύσκα Μαρία

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ83 του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αλεξάνδρειας
Διευθύντρια του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αλεξάνδρειας

 

Γεωργουδάκης Ιωάννης

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01 του 5ου ΓΕ.Λ. Βέροιας
Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Βέροιας

 

Αργυριάδου Αναστασία

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 του 4ου ΓΕ.Λ. Βέροιας
Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Βέροιας

 

Κατσιανίδης Νικόλαος

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ07 του 2ου Γυμνασίου Αλεξάνδρειας
Διευθυντής του 2ου ΓΕ.Λ. Αλεξάνδρειας