Τριτη, 28 Αυγουστου 2018 10:39

Αναπληρωματικά Μέλη Π.Υ.Σ.Δ.Ε

 

Σουμελίδου Μαρία

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ16.01 του 6ου Γυμνασίου Βέροιας.
Προϊσταμένη του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ.Δ.Ε. Ημαθίας

Τυφλίδης Αναστάσιος

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11 του 2ου ΓΕ.Λ. Βέροιας
Διευθυντής του Εσπερινού ΓΕ.Λ. Βέροιας
Αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δ.Ε

 

Αργυριάδου Αναστασία

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 του 4ου ΓΕ.Λ. Βέροιας
Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Βέροιας

 

Κωνσταντινίδου Μάρθα

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ07 του 2ου Γυμνασίου Βέροιας

 

Σιμψερής Στέφανος

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ88.02 του 1ου Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ Αλεξάνδρειας
Αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δ.Ε

 

Καλογερίδου Σοφία

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86 του 1ου Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. Βέροιας,Διευθύντρια του 3ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Βέροιας
Αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δ.Ε