Μαυρίδου Αναστασία

Διευθύντρια Δ.Δ.Ε Ημαθίας
Πρόεδρος

 

Σκούπρας Χρήστος

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02  του 3ου Γυμνασίου Βέροιας
Διευθυντής του 1ου ΓΕΛ Βέροιας
Αντιπρόεδρος

 

Πούλος Χρήστος

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 του 4ου Γυμνασίου Βέροιας
Διευθυντής του 5ου ΓΕΛ Βέροιας

 

Παπαδόπουλος Αθανάσιος

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ01 Γυμνασίου Κοπανού
Αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δ.Ε 

 

Σαράντη Βαρβάρα

Εκπαιδευτικός ΠΕ02 του 2ου Γυμνασίου Βέροιας
Αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δ.Ε