Παπαδόπουλος Αθανάσιος

Διευθυντής Δ.Δ.Ε Ημαθίας
Πρόεδρος

 

Γεωργουδάκης Ιωάννης

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01 του 5ου ΓΕ.Λ. Βέροιας 
Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Βέροιας 
Αντιπρόεδρος

 

Προύσκα Μαρία

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ83 του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αλεξάνδρειας
Διευθύντρια του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αλεξάνδρειας

 

Κακαγιάννης Θεόδωρος

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ88.03 του 1ου Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ Βέροιας
Αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δ.Ε 

 

Σαράντη Βαρβάρα

Εκπαιδευτικός ΠΕ02 του 2ου Γυμνασίου Βέροιας
Αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δ.Ε