Ιακωβίδης Ιωάννης

Τηλέφωνο: 2331078921
Γραφείο: 5
Fax: 
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Καθήκοντα:

 • Προιστάμενος τμήματος Γ' Προσωπικού.
 • Διαδικασίες λύσης της υπαλληλικής σχέσης, Μεταθέσεις, Αποσπάσεις.
 • Θέματα Υπηρεσιακών μεταβολών και αναγνώρισης προυπηρεσιών ιδιωτικού και δημόσιου τομέα

 

Αθανασίου Γεωργία

Τηλέφωνο: 2331078913
Γραφείο: 8
Fax: 
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Καθήκοντα: 

 • Γραμματέας Υπηρεσιακού συμβούλίου.
 • Συμβουλευτική διοικητική υποστήριξη του υπηρεσιακού συμβουλίου.
 • Διοικητική υποστήριξη των διαδικασιών επιλογής στελεχών.
 • Υποστήριξη των διαδικασιών εκλογής των αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια, την καταγραφή των κενών και πλεονασμάτων.
 • Παροχή γραμματειακής υποστήριξης στους Σχολ.Συμβ. που έχουν την έδρα τους στη Διεύθυνση, τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.
 • Θέματα Αλλαγή ειδικότητας ή Απόδοση νέας ειδικότητας.

 

Κυριακοπούλου Αικατερίνη

Τηλέφωνο: 2331078914
Γραφείο: 8
Fax: 
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Καθήκοντα: 

 • Αναπληρώτρια Γραμματέας Υπηρεσιακού συμβουλίου.
 • Διοικητική υποστήριξη του υπηρεσιακού συμβουλίου.
 • Διοικητική υποστήριξη των διαδικασιών επιλογής στελεχών.
 • Υποστήριξη των διαδικασιών εκλογής των αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια.
 • Καταγραφή των κενών και πλεονασμάτων, την παροχή γραμματειακής υποστήριξης στους Σχολ.Συμβ. που έχουν την έδρα τους στη Διεύθυνση, τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.
 • Θέματα Αλλαγή ειδικότητας ή Απόδοση νέας ειδικότητας.

 

Ρουκά Αικατερίνη

Τηλέφωνο: 2331078906
Γραφείο: 7
Fax: 
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Καθήκοντα: 

 • Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων(καταχώρηση στοιχείων)
 • Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης
 • Επαλήθευση γνησιότητας τίτλων στοιχείων Π.Μ.
 • Έκδοση Πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών
 • Διαδικασίες επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης και της στελέχωσης αποκεντρωμένων δομών, τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

 

Μαχαιρά Αθηνά

Τηλέφωνο: 2331078903
Γραφείο: 6
Fax: 
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Καθήκοντα: 

 • Τήρηση των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού.
 • Νεοδιόριστοι, διαδικασίες λύσης της υπαλληλικής σχέσης του εκπαιδευτικού προσωπικού
 • Διοικητική υποστήριξη των διαδικασιών επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης και της στελέχωσης αποκεντρωμένων δομών.
 • Έκδοση Πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών, τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

 

Καραγεωργίου Μελπομένη

Τηλέφωνο: 2331078902
Γραφείο: 6
Fax: 
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Καθήκοντα: 

 • Θέματα υπηρεσιακών μεταβολών και αναγνώρισης προυπηρεσιών δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.
 • Απόδοση Βαθμολογίου και προαγωγές. πειθαρχικά.
 • Παροχή διοικητικής υποστήριξης στο Τμήμα Εκπ. Θεμάτων.
 • Μόνιμοι διορισμοί.
 • Μεταθέσεις (e-data).
 • Αποσπάσεις (opsyd), τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
 • Μετατάξεις

 

Κατράνας Χαρίλαος

Τηλέφωνο: 2331078905
Γραφείο: 6
Fax: 
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Καθήκοντα: 

 • Θέματα υπηρεσιακών μεταβολών και αναγνώρισης προυπηρεσιών δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.
 • Απόδοση Βαθμολογίου και προαγωγές.
 • Μόνιμοι διορισμοί.
 • Μεταθέσεις
 • Αποσπάσεις (opsyd) , τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
 • Μετατάξεις.

 

Καλαϊτζή Κυριακή

Τηλέφωνο: 2331078907
Γραφείο: 7
Fax: 
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Καθήκοντα: 

 • Διαδικασίες πρόσληψης και διαχείρισης πάσης φύσεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (αναπληρωτές - ωρομίσθιοι-συνολικά)
 • Διαδικασία χειρισμού των σχετικών εγκυκλίων αναπλ.και ωρομισθίων, τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

 

Σπανού Ελένη

Τηλέφωνο: 2331078908
Γραφείο: 7
Fax: 
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Καθήκοντα: 

 • Διαδικασίες πρόσληψης και διαχείρισης πάσης φύσεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (αναπληρωτές - ωρομίσθιοι-συνολικά)
 • Διαδικασία χειρισμού των σχετικών εγκυκλίων αναπλ.και ωρομισθίων, τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.