Παντελίδου Κυριακή

Τηλέφωνο: 2331076730
Fax: 2331074877
Διεύθυνση: Αγ. Δημητρίου 8

 

Παραστατίδης Κωνσταντίνος

Τηλέφωνο: 2331076730
Fax: 2331076730
Διεύθυνση: Αγ. Δημητρίου 8