Τριανταφυλλίδου Ευη

Τηλέφωνο: 2331078936
Γραφείο: 4
Fax: 2331078912
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Καθήκοντα: Προϊστάμενη Τμήματος Α' Διοικητικού 

 

Μήτσιος Ζήσης

Τηλέφωνο: 2331078942
Γραφείο: 1
Fax: 2331078912
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Καθήκοντα:

 • Ηλεκτρονική και έντυπη αλληλογραφία
 • Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών 
 • Διαχείριση ψηφιακής υπογραφής

 

Νάχαμου Ευδοκία

Τηλέφωνο: 2331078932
Γραφείο: 3
Fax: 2331078912
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Καθήκοντα:

 • Οργάνωση και διεξαγωγή κάθε είδους εξετάσεων και διαγωνισμού.
 • Πανελλαδικές εξετάσεις.
 • Ιδιωτική εκπαίδευση.
 • Εποπτεία ιδιωτικών σχολείων.
 • Καθορισμός της περιφέρειας εγγραφής των μαθητών στις σχολικές μονάδες (χωροταξική κατανομή).
 • Σχολικές μεταβολές ( Ίδρυση κατάργηση, συγχώνευση προαγωγή, υποβιβασμός μετεστέγαση, μετονομασία).
 • Έλεγχος και θεώρηση ωρολόγιων προγραμμάτων των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας  της διεύθυνσης.

 

Τσίλη Καλλιόπη 

Τηλέφωνο: 2331078931
Γραφείο: 1
Fax: 2331078912
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Καθήκοντα: 

 • Ηλεκτρονικό πρωτοκόλλο διεύθυνσης 

 

Τζιμογιάννη Κωνσταντίνα 

Τηλέφωνο: 2331078911
Γραφείο: 3
Fax: 2331078912
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Καθήκοντα: 

 • Οργάνωση και διεξαγωγή κάθε είδους εξετάσεων και διαγωνισμού.
 • Πανελλαδικές εξετάσεις.
 • Ιδιωτική εκπαίδευση.
 • Εποπτεία ιδιωτικών σχολείων.
 • Καθορισμός της περιφέρειας εγγραφής των μαθητών στις σχολικές μονάδες (χωροταξική κατανομή).
 • Σχολικές μεταβολές ( Ίδρυση κατάργηση, συγχώνευση προαγωγή, υποβιβασμός μετεστέγαση, μετονομασία).
 • Έλεγχος και θεώρηση ωρολόγιων προγραμμάτων των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας  της διεύθυνσης.

 

Νάτσιου Δέσποινα 

Τηλέφωνο: 2331078932
Γραφείο: 3
Fax:  2331078912
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Καθήκοντα: 

 • Διαχείριση όλων των θεμάτων αρμοδιότητας της διεύθυνσης που σχετίζονται με υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων,εκπαιδευτικές επισκέψεις, περίπατοι, εκδρομές, ανταλλαγές μαθητών
 • Βεβαίωσεις ισοτιμίας τίτλων αλλοδαπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Εγγραφές μαθητών αλλοδαπής
 • Τήρηση αρχείων κατηργημένων σχολικών μονάδων δημόσιων καιδιωτικών.

 

Γκόντρια Σοφία

Τηλέφωνο: 2331078931
Γραφείο: 1
Fax: 2331078912
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Καθήκοντα: 

 • Τήρηση αρχείου, διαχείριση και διεκπεραίωση αλληλογραφίας της διεύθυνσης
 • Διεκπεραίωση κάθε είδους διοικητικών διαδικασίών

 

Δημόπουλος Ασημάκης

Τηλέφωνο: 
Γραφείο: 4
Fax:  2331078912
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Καθήκοντα: 

 • Παραλαβή και διανομή διδακτικών βιβλίων, εποπτικών και οπτικοακουστικών  μέσων.