Νικόλαος Γραίκος

Οργανωτικός συντονιστής ΠΕ70 Δασκάλων
Τηλέφωνο: 2351023753
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Παντελής Βενάρδος

Αν. Οργανωτικός συντονιστής ΠΕ03 Μαθηματικών 
Τηλέφωνο: 2310202134
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Πολύβιος Στράντζαλης

Σ.Ε.Ε ΠΕ01
Τηλέφωνο: 2310770874
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Επιστημονική ευθύνη

 

Αγγέλη Βάϊα

Σ.Ε.Ε ΠΕ02
Τηλέφωνο: 2351036759 
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Περπερίδης Παύλος

Σ.Ε.Ε ΠΕ02
Τηλέφωνο: 2381082278  
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Παπαδόπουλος Χρήστος

Σ.Ε.Ε ΠΕ04
Τηλέφωνο:   2310329048
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Αναστασιάδου Αλεξάνδρα

Σ.Ε.Ε ΠΕ06
Τηλέφωνο: 2351035295
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

Χρυσανθακοπούλου Κωνσταντίνα

Σ.Ε.Ε ΠΕ07
Τηλέφωνο:  2310383850
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Επιστημονική ευθύνη

 

Γώτη - Δούμα Ευθυμία

Σ.Ε.Ε ΠΕ06
Τηλέφωνο:  2333023313
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Βαμβάκη Άννα

Σ.Ε.Ε ΠΕ06
Τηλέφωνο: 2384025065  
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Λαζαρίδου Ισαϊα

Σ.Ε.Ε ΠΕ06
Τηλέφωνο:  2331021069
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

Μακαρατζής Γεώργιος

Σ.Ε.Ε ΠΕ70
Τηλέφωνο:  2331072751
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Παπαγεωργίου Αικατερίνη

Σ.Ε.Ε ΠΕ70
Τηλέφωνο:  2331020624
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Φανιόπουλος Χριστόδουλος

Σ.Ε.Ε ΠΕ70
Τηλέφωνο:  2381026501
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Αμανατίδης Νικόλαος

Σ.Ε.Ε ΠΕ70
Τηλέφωνο:  2310428349
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Μπούτσκου Ευαγγελία

Σ.Ε.Ε ΠΕ70
Τηλέφωνο:  2310673047
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Καλλαρά Αθήνα

Σ.Ε.Ε ΠΕ70
Τηλέφωνο:  2310245519
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ξανθίδου Πηνελόπη

Σ.Ε.Ε ΠΕ70
Τηλέφωνο:  2310810367
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Σαμαρά Σωτηρία

Σ.Ε.Ε ΠΕ70
Τηλέφωνο:  2310450045
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ράπτης Γεώργιος

Σ.Ε.Ε ΠΕ11
Τηλέφωνο:  2381051149
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Τσερπέ Γεωργία - Μαρία

Σ.Ε.Ε ΠΕ79
Τηλέφωνο:  2310863390
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Επιστημονική ευθύνη

 

Καραμανλή Θεοδώρα

Σ.Ε.Ε ΠΕ80
Τηλέφωνο:  2311209815
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Επιστημονική ευθύνη

 

Μαραγκουδάκης Νικηφόρος

Σ.Ε.Ε ΠΕ82
Τηλέφωνο:  2392063155
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Επιστημονική ευθύνη

 

Μπαμπαλώνα Ελένη

Σ.Ε.Ε ΠΕ86
Τηλέφωνο:  2310428319
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Αθανασόπουλος Ανδρέας

Σ.Ε.Ε ΠΕ88
Τηλέφωνο:  6974139259
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Χαρίσης Αθανάσιος

Σ.Ε.Ε Εκπαίδευσης για την αειφορία
Τηλέφωνο:  2351073008
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Μπίνιας Νικόλαος

Σ.Ε.Ε ΠΕ Ε.Α και ενταξιακής εκπαίδευσης
Τηλέφωνο:  2351076369
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Κοφίδου  Αγγελική

Σ.Ε.Ε ΠΕ05
Τηλέφωνο:  2410616625
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Επιστημονική ευθύνη

 

Καλπίδης Ιωάννης 

Σ.Ε.Ε ΠΕ07
Τηλέφωνο:  2310453507
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Επιστημονική ευθύνη

Τσακμαλή Μαρία - Αντιόπη

Σ.Ε.Ε ΠΕ87
Τηλέφωνο:  2315504364
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Επιστημονική ευθύνη

 

Καρτσακα Ελένη

Σ.Ε.Ε ΠΕ08
Τηλέφωνο:  2310274017
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Επιστημονική ευθύνη

 

Μιμιλίδου Παρθένα

Σ.Ε.Ε ΠΕ78
Τηλέφωνο:  2310675966
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Επιστημονική ευθύνη