Συργιάνη Μαρία

Σχολική Σύμβουλος Θεολόγων
Τηλέφωνο: 6932439157
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Αραμπατζή Χριστίνα

Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων 
Τηλέφωνο: 6932370403
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Πούλος Γεώργιος

Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματκών
Τηλέφωνο: 6974066923
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Πιπιλιαγκοπούλου Ανδριάννα

Σχολική Σύμβουλος Φυσικών
Τηλέφωνο:  6945293362
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Παρτσανάκης Λεωνίδας

Σχολικός Σύμβουλος Γαλλικών
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Κιοκπάσογλου Καλλιόπη

Σχολική Σύμβουλος Αγγλικών
Τηλέφωνο:  6973408196
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Κερκινοπούλου Γιαννούλα

Σχολική Σύμβουλος Γερμανικών
Τηλέφωνο:  
email: 

 

Σκαράκης Ιωάννης

Σχολικός Σύμβουλος Καλλιτεχνικών
Τηλέφωνο:  6977777692
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ζήση Αντιγόνη

Σχολική Σύμβουλος Οικονομολόγων
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Μιμιλίδου Παρθένα

Σχολικός Σύμβουλος Κοινωνιολόγων

 

Μπουζιώτας Κων/νος

Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
Τηλέφωνο:  6977201126
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Τσοτσός Γεώργιος

Σχολικός Σύμβουλος Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων, Αγρονόμων, Τοπογράφων
Τηλέφωνο:  6977121995
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.@otenet.gr

 

Μαραγκουδάκης Νικηφόρος

Σχολικός Σύμβουλος Μηχανολόγων
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Καλπίδης Ιωάννης 

Σχολικός Σύμβουλος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Σταμπολίδης Νικόλαος

Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών, Ραδιοηλεκρολόγων

 

Αδαμόπουλος Ιωάννης

Σχολικός Σύμβουλος Νομικών - Πολιτικών Επιστημών
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.