Ενστάσεις γίνονται δεκτές μέχρι 11/10/2018 στο ΕΠΑΛ Βέροιας

 

 excel xls icon Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να δείτε τον πίνακα βοηθών βρεφονηπιοκόμων σε μορφή xls.

excel xls icon Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να δείτε τον πίνακα βοηθών νοσηλευτή σε μορφή xls.

excel xls icon Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να δείτε τον ανακοινοποιημένο πίνακα κομμωτικής τέχνης σε μορφή xls.

excel xls icon Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να δείτε τον πίνακα τεχνικών εγκαταστάσεων ψύξης σε μορφή xls.

excel xls icon Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να δείτε τον πίνακα τεχνικών μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε μορφή xls.

excel xls icon Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να δείτε τον πίνακα τεχνικών οχημάτων σε μορφή xls.

excel xls icon Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να δείτε τον πίνακα τεχνικών τεχνολογίας τροφίμων σε μορφή xls.

excel xls icon Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να δείτε τον πίνακα τεχνικών φυτικής παραγωγής σε μορφή xls.

excel xls icon  Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να δείτε τον πίνακα υπαλλήλων διοίκησης και οικονομικών σε μορφή xls.