ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, από Πέμπτη 12/01/2023 να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα της 2ης περιόδου επιμόρφωσης Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε. που πρόκειται να διεξαχθεί κατά το διάστημα Μαρτίου – Ιουνίου 2023.

Οι αιτήσεις συμμετοχής για την παρούσα περίοδο επιμόρφωσης είναι από  12 έως 19 Ιανουαρίου 2023 στις 10:00 π.μ. (Α’ φάση υποβολής αιτήσεων και κατανομής των εκπαιδευτικών στα διαθέσιμα προγράμματα επιμόρφωσης με διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης).

Στο Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ) Καρδίτσας  έχουν κληρωθεί και μπορείτε να δηλώσετε τα παρακάτω προγράμματα.

A/A

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΣΕ

ΣΥΣΤΑΔΑ

ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΗΜΕΡ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΗΜΕΡ ΛΗΞΗΣ

1

1694

Β2.1(ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ)

ΙΙb

7/3/2023

27/6/2023

2

Β2.1(ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ)

IIa

6/3/2023

26/6/2023

3

Β2.5 (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΑΣΚΑΛΟΙ)

ΙΙb

6/3/2023

26/6/2023

4

Β2.7

(ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ)

ΙΙb

7/3/2023

27/6/2023

5

Β2.10 (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ)

ΙΙb

8/3/2023

28/6/2023

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής και η ενημέρωση των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών για τα διαθέσιμα επιμορφωτικά προγράμματα που τους αφορούν και θα υλοποιηθούν για την περιοχή τους, γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) της Πράξης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-pimorfosi.cti.gr/mis,