Η Δ.Δ.Ε. Ημαθίας θα εξυπηρετεί το κοινό μόνο κατόπιν ραντεβού τα οποία θα κλείνονται τηλεφωνικά.

Τμήμα  Α Διοικητικού                            2331078932 & 78906

Τμήμα Β Οικονομικού                            2331078909 & 78910

Τμήμα Γ Προσωπικού                            2331078913 & 78914

Τμήμα Δ Πληροφορικής                        2331078947 & 78946

Τμήμα Ε Εκπαιδευτικών θεμάτων       2331078925 & 78926
 

Η είσοδος στην υπηρεσία θα γίνεται μόνο με την χρήση μάσκας.