ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (covid 19)

Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί οφείλουν να

  • υποβάλουν ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης τοποθέτησης (μέσω ΟΠΣΥΔ) σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις πρόσληψης σε περιοχή) την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022.
  • αναλάβουν υπηρεσία  από Τρίτη 18 Ιανουαρίου έως Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022 στη σχολική μονάδα τοποθέτησης, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά,

 

  • Επί της διαδικασίας ανάληψης υπηρεσίας και σύναψης ψηφιακής σύμβασης, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση   www.minedu.gov.gr/anaplirotesόπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

 

pdf icon round   Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να δείτε το έγγραφο σε μορφή pdf.