Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν στην ΔΔΕ Ημαθίας, σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ.48499/Ε2/24.04.2020 Υπουργική Απόφαση να παρουσιαστούν την Τρίτη 30.06.2020 και ώρα 9.00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης  Β’/θμιας  Εκπ/σης  Ημαθίας,  Μούμογλου 1- Βέροια, προκειμένου να αναλάβουν  υπηρεσία στη νέα τους οργανική θέση. 

Πληροφορίες:  2331078902 - 2331078905