Σας ενημερώνουμε πως η Υπηρεσία μας λειτουργεί κανονικά και διεκπεραιώνει κάθε θέμα αρμοδιότητάς της, λαμβάνοντας όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα πρόληψης τόσο σε επίπεδο προσωπικού της υπηρεσίας όσο και σε επίπεδο επισκεπτών.

Λόγω όμως των έκτακτων συνθηκών που προέκυψαν και προς αποφυγή συνωστισμού, συνιστάται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την επικοινωνία και την υποβολή αιτήσεων και εγγράφων. Όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, θα ήταν σκόπιμο να προηγείται τηλεφωνική συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα της υπηρεσίας.

Η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, όταν ολοκληρωθεί η διεκπεραίωση της υπόθεσής τους, θα γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο, δηλαδή κυρίως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή, όπου αυτό δεν είναι εφικτό, μέσω τηλεφώνου ή φαξ.

Σε περίπτωση που απαιτείται η αυτοπρόσωπη υποβολή εγγράφων, η κατάθεσή τους  θα γίνεται στον αρμόδιο υπάλληλο ο οποίος θα αναλαμβάνει και την πρωτοκόλλησή τους. Συνιστάται και στην περίπτωση αυτή, για να μην υπάρχει συνωστισμός, η μετάβαση στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Ημαθίας τόσο για την κατάθεση όσο και για την παραλαβή να πραγματοποιείται μετά από τηλεφωνική επικοινωνία.

 

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας των τμημάτων της Δ.Δ.Ε. Ημαθίας μπορείτε να τα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

 

Τμήμα Α' Διοικητικού 

http://dideimathias.gr/index.php/project/2018-08-28-10-54-16/2018-08-28-10-45-25

 

Τμήμα Β' Οικονομικού

http://dideimathias.gr/index.php/project/2018-08-28-10-54-16/2018-08-28-10-46-58

 

Τμήμα Γ' Προσωπικού

http://dideimathias.gr/index.php/project/2018-08-28-10-54-16/2018-08-28-10-48-31

 

Τμήμα Δ Πληροφορικής

http://dideimathias.gr/index.php/project/2018-08-28-10-54-16/2018-08-28-10-50-04

 

Τμήμα Ε' Εκπαιδευτικών Θεμάτων 

http://dideimathias.gr/index.php/project/2018-08-28-10-54-16/2018-08-28-10-50-38