Από το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοινώνεται ο αναπροσαρμοσμένος αξιολογικός πίνακας, όπως αυτός καταρτίσθηκε με την αριθμ. 51/02-11-2018 Πράξη του Συμβουλίου Επιλογής.

Οι υποψήφιοι/ες του αξιολογικού πίνακα καλούνται σε συνέντευξη, σύμφωνα με το συνημμένο αναλυτικό πρόγραμμα. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας (Κτίριο ZEDA - Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65. Είσοδος αρ. 2 - 1ος όροφος).

 

pdf icon round  Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να δείτε την ανακοίνωση σε μορφή pdf.

pdf icon round  Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να δείτε τον αναπροσαρμοσμένο αξιολογικό πίνακα ΚΕΣΥ σε μορφή pdf.

pdf icon round  Κάντε κλι στο εικονίδιο για να δείτε το πρόγραμμα συνεντεύξεων σε μορφή pdf.