ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΩΝ ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ύστερα από τη με τη με αρ. πρωτ. Φ.351.1/43/162139/Ε3/01-10-2018 Πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Κεντρικής Μακεδονίας ότι μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής Οργανωτικών Συντονιστών των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (03) ημερών, από σήμερα Δευτέρα 01-10-2018 έως και την Τετάρτη 03-10-2018ώρα 15:00, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Α) ιδιοχείρως στην έδρα του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Κεντρικής Μακεδονίας (Κτίριο ZEDA - Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 ? Είσοδος αρ. 2 - 1ος όροφος), με κατάθεση στο πρωτόκολλο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή

Β) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., με την ένδειξη «Δήλωση για θέση Οργανωτικού Συντονιστή ΠΕ.Κ.Ε.Σ.» ή

Γ) μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) στον αριθμό 2310 474328.

 

doc Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να δείτε την ανακοίνωση σε μορφή doc.

doc Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να δείτε την δήλωση σε μορφή doc.