Υπουργική απόφαση Δ5 και χρήσιμα έντυπα για τους σχολικούς αγώνες

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

 

Σχετικά με τους Πανελλήνιους Αγώνες ΓΕΛ-ΕΠΑΛ σχ. Έτους 2106-2017, σας επισυνάπτουμε έντυπα καταστάσεων, λιστών σχολικών ομάδων και υπεύθυνης δήλωσης και σας εφιστούμε την προσοχή στα εξής :

 

1.       ΛΙΣΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

 

Σύμφωνα με το άρθρο 7.5 της 109677/Δ5/10-11-2016 απόφασης ΥΠΠΕΘ με θέμα «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», με την προκήρυξη των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων κάθε σχολείο που συμμετέχει σε ομαδικό άθλημα είναι υποχρεωμένο να συντάξει και να αποστέλλει στη διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.Δ. λίστα σχολικής ομάδας μαθητών/μαθητριών από τους οποίους/ες θα γίνεται η επιλογή για την κατάσταση συμμετοχής σε κάθε αγώνα. 

      Ο μέγιστος αριθμός μαθητών/τριών ανά άθλημα στη λίστα (παράρτημα) και στην κατάσταση συμμετοχής ( παράρτημα) έχει ως εξής: 

Καλαθοσφαίριση: στη λίστα Δεκαοκτώ ( 18 ) και σε κάθε αγώνα Δώδεκα[ 12 ] 

Πετοσφαίριση:  στη λίστα Είκοσι ( 20 ) και σε κάθε αγώνα Δέκα τέσσερις[ 14 ] 

Χειροσφαίριση: στη λίστα Είκοσι δύο ( 22 ) και σε κάθε αγώνα Δεκαέξι [ 16] 

Ποδόσφαιρο: στη λίστα Είκοσι τέσσερις ( 24 ) και σε κάθε αγώνα Δέκα οκτώ [ 18 ]

Οι λίστες συμμετοχής δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθούν μετά την έναρξη των πρωταθλημάτων. 

Η λίστα συμμετοχής δεν αντικαθιστά την κατάσταση συμμετοχής (υπόδειγμα 3), την οποία πρέπει να καταθέτει εκ νέου σε κάθε αγώνα το σχολείο σας.

Ο/Η κάθε μαθητής/τρια έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο σε ένα ομαδικό άθλημα.

Ο/Η κάθε μαθητής/τρια έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο σε ένα ατομικό άθλημα και σε ένα αγώνισμα του ατομικού αθλήματος.

 

2.       ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

 

Κατόπιν ενημέρωσης από το ΥΠΠΕΘ, οι Αθλητικές Μαθητικές Ταυτότητες, που ήδη έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα της προηγούμενης Υ.Α., είναι σε ισχύ, χωρίς να απαιτείται επανέκδοση σύμφωνα με την παρ 9.2 της υπ’ αρ. 190677/10-11-2016/Δ5 Υ.Α.

Είναι όμως υποχρεωτική η προσκόμιση φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας των μαθητών που δηλώνονται κάθε φορά στην κατάσταση συμμετοχής (υπόδειγμα 3), για λόγους ελέγχου ταυτοπροσωπίας.

 

3.       ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ 

 

  Ατομικά Αθλήματα μαθητών Λυκείου

α' Μαθητής που έχει μετεγγραφεί από άλλο σχολείο έχει δικαίωμα συμμετοχής σε ατομικό αγώνισμα με την ομάδα του σχολείου μετεγγραφής ανεξάρτητα από το πότε έγινε η μετεγγραφή. 

β' Σε περίπτωση που ο μαθητής έχει μετεγγραφεί σε σχολείο άλλης Διεύθυνσης και είχε προκριθεί για την Γ΄ Φάση ατομικού αγωνίσματος, ο μαθητής μετέχει με την ομάδα του νομού όπου ανήκει το σχολείο που έχει μετεγγραφεί. 

 Ομαδικά Αθλήματα μαθητών Λυκείου

Δικαίωμα συμμετοχής με ομάδα Λυκείου σε ομαδικό άθλημα έχουν όλοι οι μαθητές και όλες οι μαθήτριες που φοιτούν στο Λύκειο αυτό με πρώτη κανονική εγγραφή ή μετεγγραφή σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 104/1979 (Φ.Ε.Κ. 23 τ. Α΄ / 7-2-1979).

 

Για   περισσότερες αλλαγές λεπτομερέστερη ενημέρωση συμβουλευτείτε το πλήρες κείμενο της Υ.Α. που επισυνάπτουμε.

επιστροφή στην κορυφή

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

ypourgeio paideias e yliko logo eye myschool medium  dt kpg  paneliniosxolikodictyo  logo long gr paratiritirio gsrt logo focus