ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Τηλέφωνο ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Αναστασία Ε.Μαυρίδου 2331078920 Δ/ντρια Δ/θμιας Εκπ/σης
Δημητριάδου Ελένη 2331078940 Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων
Ιακωβίδης Γιάννης(ΠΕ1 Διοικ) 2331078921 Προϊστάμενος Διοικητικών Θεμάτων
Καρακώστα Αναστασία 2331078922 Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων
Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων- 4ος Όροφος  
ΠΥΣΔΕ-Καραγιαννίδου Βερονίκη (ΠΕ13) 2331078930 Νομική Υποστήριξη ΔΔΕ Ημαθίας
Τριανταφυλλίδου Έυη(ΠΕ1 Διοικ) 2331078945 Υπεύθυνη Διαχείρισης Προσωπικού-Ωρολόγια Προγράμματα-Επιλογή Δ/ντων(Μοριοδότηση)-Διορισμοί Μονίμων-Υπεύθυνη Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Αναπ.Γραμ.ΠΥΣΔΕ
Ρούκα Αικατερίνη(ΠΕ1 Διοικ) 2331078946 Βαθμολόγιο-Προαγωγές, Αναγνώριση Προϋπηρεσίας, Πιστοπ.Υπηρεσιακών Μεταβολών, Συλλογικά όργανα
Τσίλη Καλλιόπη(ΤΕ1 Διοικ) 2331078946 Βαθμολόγιο-Προαγωγές,Αναγνώριση Προϋπηρεσίας, Πιστοπ.Υπηρεσιακών Μεταβολών
 Λιαμόπουλος.Δ(ΠΕ11) 2331078947 Πιστοποιητικά Υ.Μ-Διορισμοί Μονίμων-Αναγνώριση Προυπηρεσίας-Κατάταξη Υπαλλήλων-Επανακατάταξη
ΦΑΞ 2331078941  
 ΠΛΗΝΕΤ-4ος Όροφος    
Τζεδάκης Σοφοκλής ΠΕ20                        Μαργαριτόπουλος Θωμάς(ΠΕ19) 2331078927 ΚΕΠΛΗΝΕΤ
ΦΑΞ 2331072848  
Τμήμα Εκπαιδευτικών θεμάτων- 3ος Όροφος  
Καλλιαρίδου Βασιλική(ΠΕ06) 2331078900  Παρακολούθηση Ύλης Πανελ.Εξετάσεων, Euroscola,  Αριστεία-Βραβεία, Απεργίες-Καταλήψεις, Αρχειοθέτηση
Καλλιαρίδου Βασιλική(ΠΕ06) 2331078900 Γραμματεία Δ/ντριας, Ολιγομελή Τμήματα,Επιβεβαιώσεις τίτλων σπουδών, Απέργιες-Καταλήψεις, Αρχειοθέτηση
Νάτσιου Δέσποινα (ΠΕ1 Διοικ)  2331078924 Εκδρομές-Εκπ/κες επισκέψεις, Comenius,Εγγραφές-μεττεγγραφές, εγγραφές αλλοδαπών, Βεβαιώσεις βαθμολογίας για εισαγωγή Γ/θμια Εκπ/ση, Αποδεικτικά φοίτησης-απόλυσης, Διάυγεια, Αντιστοιχίες-Ισοτιμίες τίτλων, Παραχώρηση αιθουσών, Ιδρύσεις-καταργήσεις, Μετεγγραφές στη Ελλάδα & στο Εξωτερικό,επικύρωση τίτλων, Τίτλοι σπουδών ΚΠΓ-ΤΠΕ, Αριστεία-Βραβεία, Αρχειοθέτηση, Δεσμεύσεις Πιστώσεων
Κυπαρισσοπούλου Ζωή(ΠΕ1 Διοικ) 2331078925 Τμήματα Ένταξης, Παράλληλη Στήριξη, Κατ'οίκον διδασκαλία, Κατ'ιδίαν διδαχθέντες, Τάξεις Υποδοχής, ΖΕΠ-Φροντιστηριακά Τμήματα, Ρομά, Παλιννοστούντες, Αλλοδαποί, Χωροταξική Κατανομή, Αρχειοθέτηση, Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας
Χατζηστυλλή Στυλιαννή(ΠΕ01) 2331078926 Εκπ/κα Θέματα, Μετακινήσεις εκπ/κων & Υπ.Σχ.Δρ, ΚΕΣΥΠ-ΣΣΝ, Μαθητικοί Διαγωνισμοί, Συνέδρια-Ημερίδες,ΥΣΕΦΕ-ΣΕΠΕΥ, Βάση δεδομένων εκπ/κων,ΠΕΚ, Ετήσια Έκθεση λειτουργίας Σχ.μον, Αρχειοθέτηση
ΦΑΞ 2331078929  
Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων 2ος Όροφος    
Μαυρόπουλος Θωμάς(ΠΕ1 Διοκ.) 2331078902 Άδειες - Μεταφορά μαθητών-Υπηρεσιακές Μεταβολές Εκπ/κων-Πρόγραμμα Διαχείρισης Προσωπικού
Γκόντρια Σοφία (ΔΕ1)  2331078905 Διακίνηση έντυπης αλληλογραφίας-Αρχείο
Ενημέρωση & διαχείριση Ατομικών Φακέλων Εκπ/κων(Αρχείο), Φ.Γραμματείας, Αιτήσεις
Υπόγειο-Αρχείο    
Μήτσιος Ζήσης (ΠΕ1 Διοικ) 2331078903 Ηλεκτρονική & Έντυπη Αλληλογραφία   Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Δικαιολογητικών  Διάυγεια
Τζιμογιάννη  Κωνσταντίνα (ΠΕ1 Διοικ) 2331078906 Αναπληρωτές,Αποσπάσεις, Μεταθέσεις, Συντάξεις, E-data Center,  Ιδιωτική Εκπ/ση, Πανελλαδικές Εξετάσεις, Γνησιότητες-Πτυχία, Μετατάξεις
Τζιμογιάννη  Κωνσταντίνα (ΠΕ1 Διοικ) 2331078907 Αναπληρωτές,Αποσπάσεις-Μεταθέσεις-Συντάξεις, E-data Center, - Ιδιωτική Εκπ/ση-Πανελλαδικές Εξετάσεις, Μετατάξεις
Νάχαμου Ευδοκία (ΔΕ) 2331078908 Αναπληρωτές,Αποσπάσεις-Μεταθέσεις-Συντάξεις, E-data Center, - Ιδιωτική Εκπ/ση-Πανελλαδικές Εξετάσεις, Γνησιότητες-Πτυχία, Μετατάξεις, Ειδική Αγωγή(κενά-πλεονάσματα)
Γωνιάδης  Παναγιώτης(ΠΕ1 Πληροφ)            2331078912 Κενά Πλεονάσματα-Δελτία Κίνησης-Στατιστικά-Απογραφή-Γραμματεία ΠΥΣΔΕ, Μηχανοργάνωση, My School
Αθανασίου Τζωρτζίνα(ΠΕ1 Διοικ) 2331078913 Γραμματέας ΠΥΣΔΕ Ημαθίας, Τίτλοι Σπουδών
Τσιριμπάκας Αντώνιος(ΤΕ1 Πληροφ) 2331078914  Απόδοση 2ης Ειδικότητας, Υποστήριξη Γραμματείας ΠΥΣΔΕ, My School
Ιωαννίδης Απόστολος(ΠΕ1 Πληροφ) 2331078915 Πρωτόκολλο-Ιστοσελίδα Δ/νσης-Μηχανοργάνωση-Υποστήριξη Γραμματείας ΠΥΣΔΕ
  2331078948 Αρχείο ΔΔΕ-Υπόγειο
ΦΑΞ 2331078905  
Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων-Οικονομικά Θέματα- 1ος Όροφος
Κόνδυλα Δήμητρα(ΠΕ1 Διοικ) 2331078942 Μισθοδοσία Αναπληρωτών  ΕΣΠΑ, Πρόσληψη Αναπληρωτών & Ωρομισθίων Γενικής και Ειδικής Αγωγής
Παρασκευαϊδης Παύλος(ΠΕ09) 2331078931 Μισθοδοσία Αναπληρωτών  ΕΣΠΑ, Αναγνώριση Προϋπηρεσίας, Αναπληρωτές
Καλαϊτζή Κυριακή(ΤΕ1 Διοικ) 2331078931 Μισθοδοσία Αναπληρωτών  ΕΣΠΑ, Δεσμεύσεις Πιστώσεων, Αναγνώριση Προϋπηρεσίας Αναπλ&Μονίμων, Ενισχυτική Διδασκαλία(προσλήψεις-μισθολογικά)
Καραγεωργίου Μένια(ΠΕ1 Διοικ) 2331078909 Κατάταξη & Απόδοση Μ.Κ,  Αναγνώριση Προϋπηρεσίας Αναπλ&Μονίμων, Ενισχυτική Διδασκαλία(προσλήψεις-μισθολογικά), Θέματα ΟΣΚ, Κτιριακά-Επιτροπές, Μισθολογική Κατάταξη-απόδοση ΜΚ, Πειθαρχικά
Αχλιώπας Παύλος(ΠΕ11) 2331078910 Μισθοδοσία Δ/νσης, Υποστήριξη Οικονομικού Τμήματος, Δεσμεύσεις Πιστώσεων,  ΜΚ
Φραγκοτσινός Στέφανος(ΠΕ1 Διοικ) 2331078911 Δέσμευσεις ποσών ανά ΚΑΕ, Καταχώριση στοιχείων προϋπολογισμών, Πληρωμές μέσω ΥΔΕ, Προυπολογισμός & Απολογισμός μέσω πληρωμών, Διάυγεια, Καταχώριση Μισθοδωτικών στοιχείων, Απογραφή, 
Καραγιάννης Ιωάννης(ΠΕ1 Διοικ)  2331078932 Μισθοδοσία Δ/νσης-Δημιουργία XML Μισθοδοσίας, ΑΠΔ Ι.Κ.Α, Μισθοδοσία & XML Γενικών Καταστάσεων πληρωμών(Λυκειακές Επιτροπές κτλ)
Αχλιώπας Παύλος(ΠΕ11) 2331078932 Μισθοδοσία Δ/νσης-Υποστήριξη Οικονομικού Τμήματος, Δεσμεύσεις Πιστώσεων,  ΜΚ
Τζιώνας Αναστάσιος(ΠΕ19) 2331078932 Πειθαρχικά-Δέσμευσεις ποσών ανά ΚΑΕ, Καταχώριση στοιχείων προϋπολογισμών, Πληρωμές μέσω ΥΔΕ, Προυπολογισμός & Απολογισμός μέσω πληρωμών, Διάυγεια, Καταχώριση Μισθοδωτικών στοιχείων, Απογραφή, Μισθολογική Κατάταξη-απόδοση ΜΚ
Κατράνας Χαρίλαος(ΠΕ1 Διοικ) 2331078933 Κατάταξη & Απόδοση Μ.Κ, Μισθοδοσία Δ/νσης-Υποστήριξη Οικονομικού Τμήματος, Δεσμεύσεις Πιστώσεων, Αναγνώριση Προϋπηρεσίας Αναπλ&Μονίμων, Ενισχυτική Διδασκαλία(προσλήψεις-μισθολογικά), Θέματα ΟΣΚ, Κτιριακά-Επιτροπές, Μισθολογική Κατάταξη-απόδοση ΜΚ
ΦΑΞ 2331076820  
Ομάδα Φυσικής Αγωγής- 1ος Όροφος    
Μπλατσιώτης Χρήστος(ΠΕ1 Διοικ) 2331078935 Τμήμα Φυσικής Αγωγής, Προγραμματισμός σχολικών αγώνων, Υπεύθyνος ΤΑΔ-ΕΤΑΔ, Πολιτική Άμυνα & Πολιτική Προστασία
Καμπουρίδης Χαρίλαος (ΠΕ11) 2331078936 Υπεύθυνος Τμήματος Φυσικής Αγωγής, Πολιτική Άμυνα & Πολιτική Προστασία
Ροδοβίτης Βασίλειος (ΠΕ1 Διοικ) 2331078937 Υπεύθυνος ΧΕΠ
ΦΑΞ 2331078936  
Γραφείο Σχολικών Συμβούλων    
Γραμματεία Σχ.Συμβούλων Ημαθίας  2331078951  
Μπουζιώτας Κων/νος(ΠΕ11) 2331078953 Φυσικής Αγωγής
Κιοκπάσογλου Κέλλη (ΠΕ06) 2331078953 Αγγλικής Γλώσσας
Αραμπατζή Χριστίνα (ΠΕ02) 2331078954 Φιλολογίας
Συργιάννη Μαρία (ΠΕ01) 2331078955 Θεολογίας
Πούλος Γεώργιος (ΠΕ03) 2331078955 Μαθηματικών
Πιπιλιαγκοπούλου Ανδριάνα (ΠΕ04.01) 2331078955 Φυσικών Επιστημών
ΦΑΞ 2331078952  
επιστροφή στην κορυφή

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

ypourgeio paideias e yliko logo eye myschool medium  dt kpg  paneliniosxolikodictyo  logo long gr paratiritirio gsrt logo focus